Business Support

Hỗ trợ giao dịch thương mại

Khi quý khách quyết định làm việc hoặc sinh sống ở Việt Nam,
khó khăn lớn nhất đó là ngôn ngữ.
Đã có rất nhiều người đã và đang sống ở Việt Nam gặp khó
khăn với tiếng Việt vì phải mất quá nhiều thời gian để có
thể nói thông viết thạo được. Nếu quý khách gặp khó khăn đó,
hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý
khách mọi mặt từ công việc đến cuộc sống hằng ngày.

Business support " Hỗ trợ công việc và các vấn đề
trong cuộc sống ở Việt Nam
"

Hỗ trợ khách hàng từ khi khởi hành cho đến khi kết thúc
hành trình để quý khách có thể yên tâm nhất có thể

Trung tâm thương mại một cửa

Kết quả

Công ty cổ phần Công nghiệp Katakura, Công ty cổ phần Kafulas, Công ty sản xuất Giày Shadow…
Hỗ trợ Giao dịch thương mại và Xuất nhập khẩu

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây