Media

Hợp tác sản xuất chương trình

Nếu quý khách có nhu cầu làm chương trình truyền hình,
sản xuất phim, tổ chức sự kiện, phát triển nhân vật hoạt hình…
hãy liên lạc đến SANSHIN Việt Nam. Với kinh nghiệm lâu năm làm điều phối
sản xuất, nhất định chúng tôi sẽ giúp cho quý khách đạt được thành công như mong muốn.

Truyền hình: "Từ tìm kiếm thông tin đến sản xuất chương trình hoàn thiện"

Công ty Sanshin Việt Nam có mạng lưới liên kết rộng rãi,
chắc chắn chúng tôi sẽ đáp ứng được mọi điều kiện dù là khó khăn nhất của quý khách.

Những chương trình đã điều phối thực hiện

Tháng 4-5 năm 2015NHK-BS1 đặc biệt / “Lệnh tuyệt mật - thu hồi uranium về nước – Sự thật sau 40 năm về lò nguyên tử thời chiến tranh Việt Nam”
Tháng 11 năm 2015Đài truyền hình Yamaguchi / Bản tin thời sự do công ty Idemitsu Kosan cung cấp
Tháng 12 năm 2015NHK World / News Tokyo
Tháng 12 năm 2015Ibakira TV / Chương trình Bóng đá
Tháng 12 năm 2015Tokyo TV / FOOT x BRAIN
Tháng 6 năm 2016Phim tài liệu về phục chế tranh lụa của họa sỹ Nguyễn Phan Chánh – chuyên gia phục chế tranh Iwai Kikuko
Tháng 8 năm 2016:Video tập huấn nội bộ của JICA
Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây